General

Monitor extern en Vegas Pro 14

La darrera versió de la ex-plataforma d’edició de Sony (ara de l’empresa MAGIX Software), té algun problema amb la configuració del monitor extern.

Si no tens el paquet .NET Framework 4.6.2 , possiblement no pugues configurar correctament un monitor auxiliar de visualització prèvia.

Amb la instal·lació d’aquest paquet se soluciona aquest problema!!

vegas-14

Captura de Vegas Pro 14

 

 

Anuncis
Estàndard